Osprzęt DMX

PX173 Merger DMX

PX173 main
 • Opis
  Standard DMX jest protokołem definiującym szeregową transmisję danych sterujących dla 512 kanałów. Wiele z produkowanych sterowników nie wykorzystuje pełnej przestrzeni 512 adresów, wysyłając dane dla mniejszej ilości kanałów. W przypadku instalacji, gdzie pracuje kilka tego typu sterowników zachodzi czasami potrzeba “zsumowania" wyjść poszczególnych urządzeń i wysłania ich za pomocą pojedynczego toru DMX.

  Merger jest urządzeniem umożliwiającym takie dodawanie do siebie sygnałów DMX - pobranie danych z kilku wejść oraz ich prawidłowe “ustawienie w kolejności" i wysłanie na pojedyncze wyjście 512-kanałowe. Merger PX173 jest sumatorem dwóch wejść 512-kanałowych. Instalacja urządzenia ogranicza się do podłączenia zasilania oraz podpięcia kabli sterujących DMX. Ułatwieniem obsługi i kontroli sieci DMX są kontrolki obecności sygnału DMX w poszczególnych torach wejściowych (“A" i “B") oraz specjalnie wbudowany układ sterowania z wyświetlaczem trybu pracy, umożliwiający pełną kontrolę odbiorników podłączonych do toru wyjściowego. Należy pamiętać o prawidłowym łączeniu odbiorników w torze DMX - odbiorniki muszą być łączone szeregowo tworząc łańcuch, na wyjściu ostatniego odbiornika należy koniecznie zapinać terminator.

  Urządzenie umożliwia:
  • wybór ilości pobieranych kanałów z każdego wejścia niezależnie
  • wybór dowolnego adresu startowego dla każdego wejścia
  • wybór dowolnej (z zakresu 24 - 512) ilości wysyłanych kanałów z każdego wyjścia
  • wybór sposobu, w jaki mają na siebie wpływać odpowiadające sobie dwa kanały wejściowe:
   • "tylko A" - na wyjście przekazywany jest wyłącznie kanał z wejścia A
   • "tylko B" - na wyjście przekazywany jest wyłącznie kanał z wejścia B
   • "większy wygrywa" - na wyjście przekazywany jest kanał o większej wartości
   • "mniejszy wygrywa" - na wyjście przekazywany jest kanał o mniejszej wartości
   • "różnica" - na wyjście przekazywana jest różnica wartości kanałów
   • "jak długo A to nie B" - na wyjście przekazywany jest kanał z wejścia A tak długo, jak długo urządzenie podłączone do A działa; po jego wyłączeniu na wyjście przekazywany jest kanał z wejścia B
   • "jak długo B to nie A" - podobnie jak wyżej
   • "jak długo A różne od B to B" na wyjście przekazywany jest kanał z wejścia B tak długo, jak długo wartość kanału na wejściu A nie będzie taka sama jak na B; od tego momentu na wyjście przekazywany jest wyłącznie kanał z wejścia A
   • "jak długo B różne od A to A" - podobnie jak wyżej
 • Dane techniczne
  linie WE/WY DMX2/2
  kanały WE/WY DMX512/512
  złącza linii DMXzłączki śrubowe
  zasilanie12-24 V DC
  maksymalny pobór prądu400 mA
  wymiary70 x 85 x 53 mm
 • Do pobrania